Langebaan

Onder de BVH is een commissie langebaan actief, voluit de Commissie Langebaan Haarlem genaamd (CLH). De CLH is verantwoordelijk voor alle praktische zaken rond de trainingen en wedstrijden die onder de BVH vallen op de ijsbaan in Haarlem. Dan kun je denken aan de wedstrijdkalender voor de langebaanwedstrijden, schaatstechnische zaken, talentontwikkeling, selecties en trainingsgroepen, jurysamenstelling, organisatie gewestelijke en landelijke wedstrijden, opleidingen voor juryleden, de verschillende competities op de baan (ijskonijnen, ijsberen en Kennemercup), contacten met gewestelijke technische commissie (GTCL) en de Schaatsacademie.

De TCLH kent een brede samenstelling en alle leden hebben weer een eigen portefeuille:

 • Voorzitter, Leo Bakker, voorzitter@baanvereniginghaarlem.nl
 • Secretaris, Hans de Boer, secretaris@baanvereniginghaarlem.nl
 • Karin Jansen, Organisatie Comité, oc@baanvereniginghaarlem.nl
 • Jacques ’t Hoen, adviseur vanuit de BVH, baancontactpersoon GTCL
 • Huib Nikkels, IJskonijncup en IJsbeercup
 • Maureen Meekel, Kennemercup
 • Leon van Harten, contactpersoon naar Schaatsacademie
 • Dirk Dijksman, opleidingen
 • John Fransen, lid CLH
 • Milan Kracht, coördinator groep 1
 • Jan de Ridder, coördinator groep 2
 • Joop Muller, coördinator groep 3
 • Leo Bakker, coördinator groep 4

Op 21 september gaat met de Algemene Ledenvergadering van de Baanvereniging het nieuwe schaatsseizoen 2023 – 2024 van start. Op de ALV zullen alle zaken voor het komende seizoen worden doorgenomen, de  wedstrijdkalender wordt gepresenteerd en de diverse commissies zullen hun plannen bekend maken.

Er komt weer een mooi trainingsseizoen en wedstrijdseizoen aan. De Baanvereniging is er weer in geslaagd om een mooie wedstrijdkalender te maken met maar liefst 65 wedstrijden. Kennemercup, IJskonijncup en IJsbeercup zullen weer verreden worden en er zijn ook diverse boeiende gewestelijke en zelfs landelijke wedstrijden te zien.

Op zaterdag 30 september zijn de eerste trainingen gepland. Op zondag de 1 oktober staat de IJskonijn introductie op de kalender en zal de eerste IJsbeercup wedstrijd worden verreden. Ook is er dan een open baanwedstrijd voor iedereen die weer los wil gaan. Kortom, we gaan beginnen.

De Baanvereniging wil iedereen een heel mooi schaatsseizoen toewensen!