Baanvereniging Haarlem

De Baanvereniging Haarlem (BVH) is de vereniging van alle schaatsclubs die op de ijsbaan Haarlem schaatsen. De BVH behartigt de belangen van die clubs naar de ijsbaan, faciliteert alle trainingen en wedstrijden op de ijsbaan en onderhoudt contacten met alle betrokkenen. Een aantal commissies die onder de BVH vallen opereren zelfstandig in de uitvoering van de diverse activiteiten. Op deze site vind u alle informatie van de BVH en de diverse commissies. De Baancommissie is nu het overlegorgaan tussen de diverse commissies van de BVH en de andere disciplines die gebruik maken van de ijsbaan zoals de Shorttrack en het Kunstschaatsen.