De Baanvereniging Haarlem wil een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen het schaatsen.

Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen. Hierbij volgt de vereniging het beleid van de KNSB zie: Veilig schaats- en skateklimaat | KNSB.

Het vraagt alle leden van de aangesloten schaatsclubs zich te houden aan de gedragscodes die zijn opgesteld door Centrum Veilige Sport Nederland. Deze gedragscodes kun je vinden op Gedragscodes- Centrum Veilige Sport Nederland

Veilig Sporten is primair een verantwoordelijk van de clubs zelf. De Baanvereniging Haarlem ziet vooral toe of tijdens trainingen en wedstrijden op de ijsbaan Haarlem er een veilige sportcultuur aanwezig is. Daarom heeft de Baanvereniging, naast de vertrouwenscontactpersonen van de clubs, zelf ook een vertrouwenscontactpersoon aangesteld waarmee iedereen die dit wenst contact kan opnemen.

Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon kan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om grensoverschrijdend gedrag binnen onze verenigingen te voorkomen. De vertrouwenscontactpersoon is er echter ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn, vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op wordt gereageerd. Een ongewenste situatie kan op deze manier vroegtijdig beëindigd worden waardoor deze niet verergert en ook herhaling kan worden voorkomen.

Als je grensoverschrijdend gedrag signaleert tijdens het sporten binnen onze vereniging dan kun je dus de desbetreffende persoon op zijn gedrag aanspreken, je kunt de trainer inlichten of je vraagt een gesprek aan met de vertrouwenscontactpersoon. Deze biedt een luisterend oor en zorgt voor de eerste opvang na een incident. Daarna bespreekt de vertrouwenscontactpersoon de mogelijke vervolgstappen met je en samen vul je een rapportageformulier in. Het gesprek is vertrouwelijk, maar de vertrouwenscontactpersoon is echter verplicht om iedere melding te rapporteren aan het bestuur. Dit kan, in overleg, anoniem gebeuren. De vertrouwelijkheid kan worden opgeheven als het bestuur oordeelt dat de veiligheid van de leden in het geding is en/of als er sprake is van een ernstig strafbaar feit. De vertrouwenscontactpersoon is onpartijdig en kan dus worden ingeschakeld door het slachtoffer en de beschuldigde. De vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk en maakt geen deel uit van het bestuur. Wel werkt de vertrouwenscontactpersoon met het bestuur samen aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

De vertrouwenscontactpersoon van de Baanvereniging Haarlem is Maureen Meekel. Zij is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Binnen het Bestuur van de Baanvereniging Haarlem is Hans de Boer, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aangesteld om Veilig Sporten nader inhoud te geven en ook te bewaken.

Daarnaast beschikt NOC*NSF over een poule van 12 vertrouwenspersonen verspreid over heel Nederland, die iedereen kan benaderen voor hulp of advies. De vertrouwenspersonen kunnen voor 3 rollen ingeschakeld worden. Zij begeleiden en adviseren de melders c.q. slachtoffers of beschuldigden van seksuele intimidatie in het gehele proces, en daarnaast kan een vertrouwenspersoon ook een adviesfunctie voor een bestuur hebben van een sportvereniging of sportbond. Het zou dus kunnen dat bij één zaak 3 vertrouwenspersonen actief zijn.
De VCP heeft een andere rol dan een eventuele Vertrouwenspersoon. De taak van de VCP is vooral een procedureel adviserende rol. De Vertrouwenspersoon speelt juist een inhoudelijk adviserende rol.

Download HIER het beleid van de Baanvereniging Haarlem.