Langebaan

Onder de BVH is een commissie langebaan actief, voluit de Commissie Langebaan Haarlem genaamd (CLH). De CLH is verantwoordelijk voor alle praktische zaken rond de trainingen en wedstrijden die onder de BVH vallen op de ijsbaan in Haarlem. Dan kun je denken aan de wedstrijdkalender voor de langebaanwedstrijden, schaatstechnische zaken, talentontwikkeling, selecties en trainingsgroepen, jurysamenstelling, organisatie gewestelijke en landelijke wedstrijden, opleidingen voor juryleden, de verschillende competities op de baan (ijskonijnen, ijsberen en Kennemercup), contacten met gewestelijke technische commissie (GTCL) en de Schaatsacademie.

De TCLH kent een brede samenstelling en alle leden hebben weer een eigen portefeuille:

 • Voorzitter, Leo Bakker, voorzitter@baanvereniginghaarlem.nl
 • Secretaris, Hans de Boer, secretaris@baanvereniginghaarlem.nl
 • Karin Jansen, Organisatie Comité, oc@baanvereniginghaarlem.nl
 • Jacques ’t Hoen, adviseur vanuit de BVH, baancontactpersoon GTCL
 • Huib Nikkels, IJskonijncup en IJsbeercup
 • Maureen Meekel, Kennemercup
 • Leon van Harten, contactpersoon naar Schaatsacademie
 • Dirk Dijksman, opleidingen
 • John Fransen, lid CLH
 • Milan Kracht, coördinator groep 1
 • Jan de Ridder, coördinator groep 2
 • Joop Muller, coördinator groep 3
 • Leo Bakker, coördinator groep 4

De jaarlijkse langeafstand wedstrijd over 5 km voor de dames en 10 km voor de heren wordt dit jaar op zondag 12 maart gehouden.

De wedstrijd heeft de naam Bob de Jong bokaal meegekregen, Bob is enthousiast grondlegger van deze wedstrijd en heeft met zijn prachtige resultaten in de wedstrijden en zijn grote inzet voor de sport deze kleine geste wel verdiend. De wedstrijd, die oorspronkelijk op zaterdag de 11e maart was gepland, heeft nu ook het stempel van Nederlands Kampioenschap voor neo senioren voor de lange afstanden meegekregen, een mooie toevoeging aan deze boeiende wedstrijd. Kortom, komt allen op zondagavond de 12e naar de ijsbaan in Haarlem voor de Bob de Jong bokaal!