Marathon

De marathoncommissie Haarlem (MCH) is verantwoordelijk voor alle praktische zaken rond het organiseren van marathonwedstrijden en jeugdmarathonwedstrijden. Dan kun je denken aan het maken van een wedstrijdkalender voor de marathons, jurysamenstelling, organisatie van gewestelijke en landelijke marathonwedstrijden, opleidingen voor juryleden, het organiseren van de baancompetitie en de jeugdmarathoncompetitie, contacten met de gewestelijke technische commissie marathon (GTCM) en het landelijke sectiebestuur marathon (SBM) van de KNSB. Ook talentontwikkeling en de baanselectie marathon valt onder de verantwoordelijkheden van de MCH.

De MCH samenstelling: